جشنواره ها

عنوان: اشتراک سالیانه مجله معمار و مد امروز
مجله معمار و مد امروز به بررسي معماري و مد در دوار تاريخي ايران زمين و نيز كشورهاي باستاني جهان مانند چين، مصر، روم و غيره پرداخته و به دو زبان فارسي و انگليسي انتشار مي يابد. این نشریه بعنوان نمادی از کشورمان ,اقدام به شناساندن فرهنگ و هنر کهن ایران زمین به جامعه ایرانیان و نیز جهانیان مي باشد. این امر دریچه ای نو به سوی مد و هنر برای خریدارن محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و نمایان گر معماری ایرانی است.
•    مجله سالانه داراي پنج فصل مي باشد و يك ويژه نامه به صورت رايگان به مشتركين تعلق مي گيرد
•    ارسال مجله در تهران و شهرستان بصورت رايگان مي باشد