جام جمشیدخانی با همکاری گروه رایدر در مجموعه نوروز آباد برگزار گردید. ومازیار جمشید خانی سوارکار ملی پوش باشگاه جم تهران برای دومین بار عنوان قهرمانی رقابتهای پرش با اسب کشور را به خود اختصاص داد. این مسابقات ….