مجموعه رایدر بر آن است طی برگزاری جام بزرگ رایدر مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ در محل باشگاه سوارکاری هوشمند در محمد شهر کرج، باشگاه هوشمند با حضور یکصد سوارکار و بخش ویژه مالکین اسبها اقدام به رونمایی از سرویس های جدید خود نماید