EN | AR

RIDER

درباره ما

درباره ما

RIDER

درباره ما

درباره ما

مجموعه رایدر ابتدا با محوریت خدمات تخصصی به جامعه سوارکاری تأسیس شد و در یک دهه فعالیت خود، خدمات متنوعی از قبیل آموزشهای تخصصی و بیمه را به سوارکاران و دوست داران این حرفه ارائه داده است. طی سالهای اخیر و با گسترش کاربران این مجموعه، خدمات گوناگون دیگری از قبیل سمینارهای آموزشی، گستره متنوعی از بیمه، خدمات گردشگری مهاجرتی و سلامت را به سبد خود اضافه کرده است.
اکنون این مجموعه بسته های کاربردی مصرفی خانوار را بصورت اقساطی در اختیار کارکنان مجموعه های طرف قرارداد و همچنین باشگاه های مشتریان سازمانی قرار می دهد تا با گسترش پوشش خدمات خود، فعالیت مفید تری را برای سازمانها ایجاد نماید

دلیل بازگشت وجه